Ošetrenia

V našej praxi ošetrujeme deti a dospelých, robíme nadštandardné preventívne prehliadky doplnené o bitewingové RTG snímky. S pacientom priamo na obrazovke sledujeme stav v ústach a následne ošetrenie pomocou intraorálnej kamery, používame röentgen cez počítač (redukcia žiarenia o 60 - 70%). Preferujeme bezbolestné ošetrenie pacientov - aplikujeme intraligamentálnu anestézu - stŕpnutie iba jedného zubu pri ošetrení (pera nestŕpne). Robíme komplexnú profesionálnu dentálnu hygienu s pieskovaním zubov systémom AirFlow (u trvalého chrupu), doplnenú motiváciou a inštruktážou čistenia u každého pacienta. Máme prístrojové vybavenie aj na profesionálnu dentálnu hygienu pacientov s implantátmi. Zameriavame sa na pacientov s ochorením parodontu (závesný aparát okolo zubu), robíme špeciálne odbery z parodontálnych vačkov a posielame na rozbor do Nemecka, na základe výsledku pacient podstúpi liečbu. Zaujímame sa o estetickú stomatológiu - v ambulancií je špeciálna akceleračná lampa na bielenie zubov. Na základe udeleného certifikátu z dentoalveolárnej chirurgie robíme aj drobné stomatochirurgické zákroky - extrakcie zubov, komplikované a chirurgické extrakcie zubov a koreňov.